Etablera en semiautomatiserad pipeline för strukturella studier av integrala membranproteiner

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - januari 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01146

Statistik för sidan