Etablera en semiautomatiserad pipeline för strukturella studier av integrala membranproteiner

Diarienummer 2009-01146
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - januari 2014
Status Avslutat