Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Etablera en semiautomatiserad pipeline för strukturella studier av integrala membranproteiner

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - januari 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01146

Statistik för sidan