Entreprenörsdagen 2009

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Entreprenörskap - Stiftelsen för Entreprenörskap
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03593

Statistik för sidan