Entreprenörsdagen 2009

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Entreprenörskap - Stiftelsen för Entreprenörskap
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - december 2009
Status Avslutat