Elfarm postcart - Resebidrag EUREKA

Diarienummer
Koordinator Elfarm AB
Bidrag från Vinnova 7 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02855

Statistik för sidan