Elektrospinning av nanofibrer för filter

Diarienummer
Koordinator IFP Research Aktiebolag - IFP Research AB
Bidrag från Vinnova 1 978 000 kronor
Projektets löptid oktober 2006 - september 2009
Status Avslutat