Elektromagnetiska puls processer för miljövänliga och högproduktiva stansprocesser

Diarienummer 2010-02814
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 1 030 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - september 2012
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Projektet skall skapa nya typer av miljövänliga produktionssystem baserad på elektromagnetisk puls inom följande områden: Adiabatisk stansning

Resultat och förväntade effekter

Produktionsprocess för ensidig stansing av målade karosser. Ersätter borrning. Kraftigt förbättrad hålkantkvalitet. Lägre tillverkningsakostnad, 50%.

Upplägg och genomförande

Utveckla hålstansningsverktyg för EMP Modellera processen Miljö och ekonomisk analys

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.