Elektromagnetiska puls processer för miljövänliga och högproduktiva stansprocesser

Diarienummer 2010-02814
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 1 030 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - september 2012
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Projektet skall skapa nya typer av miljövänliga produktionssystem baserad på elektromagnetisk puls inom följande områden: Adiabatisk stansning

Resultat och förväntade effekter

Produktionsprocess för ensidig stansing av målade karosser. Ersätter borrning. Kraftigt förbättrad hålkantkvalitet. Lägre tillverkningsakostnad, 50%.

Upplägg och genomförande

Utveckla hålstansningsverktyg för EMP Modellera processen Miljö och ekonomisk analys

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.