Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Elektriska delade självkörande fordon i det framtida fossiloberoende transportsystemet

Diarienummer
Koordinator Göteborgs kommun - Trafikkontoret, Göteborgs stad
Bidrag från Vinnova 894 887 kronor
Projektets löptid januari 2020 - november 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Syftet med den här studien har varit att skapa en ökad förståelse för hur delade självkörande fordon kan påverka och komplettera kollektivtrafiken men också transportsystemet i stort ur ett hållbarhetsperspektiv. Studien har simulerat påverkan av delade självkörande fordon på trafiksystemet. Resultatet har sedan legat till grund för en dialog i form av djupintervjuer med invånare. Resultatet från både simuleringar och intervjuer har analyserats för att belysa utmaningar och insikter.

Resultat och förväntade effekter

Simuleringsresultaten visar påverkan av överflyttning av resande till delade självkörande fordon både kan vara positiv och negativ beroende på olika faktorer. Detta i kombination med resultat från användardialogerna visar att det kommer att vara viktigt för beslutsfattare att på de olika sätt som är tillgängliga påverka de framtida tjänsterna för delade självkörande fordon för att uppnå stadens mål för trafikering och hållbarhet.

Upplägg och genomförande

Studien har simulerat påverkan av delade självkörande fordon på trafiksystemet i kommunerna Göteborg, Mölndal och Partille. Resultatet har sedan legat till grund för en dialog i form av djupintervjuer med invånare i Göteborg. Resultatet från både simuleringar och intervjuer har analyserats för att belysa utmaningar och insikter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 december 2021

Diarienummer 2019-05094

Statistik för sidan