Effektivare pendling till större perifera arbetsplatser Förstudie

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för arkitektur
Bidrag från Vinnova 645 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - augusti 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01444

Statistik för sidan