Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger tisdagen den 13 juni kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast onsdagen den 14 juni kl 8:00.

Effektivare pendling till större perifera arbetsplatser Förstudie

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för arkitektur
Bidrag från Vinnova 645 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - augusti 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01444

Statistik för sidan