Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektivare pendling till större perifera arbetsplatser Förstudie

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för arkitektur
Bidrag från Vinnova 645 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - augusti 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01444

Statistik för sidan