ECSEL IA SCOTT SICS

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS Swedish ICT AB
Bidrag från Vinnova 4 887 627 kronor
Projektets löptid maj 2017 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Projektet Secure Connected Trustable Things (SCOTT) syftar till att skapa förtroende och acceptans för trådlösa system. Målet är att utvidga sakernas Internet med trådlöst anslutna smarta sensorer och aktuatorer genom att garantera säkerhet, integritet och tillförlitlighet. Projektet vidareutvecklar en referensarkitektur och tillämpar den inom ett antal domäner, där också demonstratorer tas fram. RISE SICS kommer fokusera på kopplingen mellan fysiska saker och molnlösningar, med tillämpningar inom transportsektorn.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas skapa en fördjupad förståelse för systemarkitekturer för trovärdiga tillämpningar av sakernas Internet. Vidare utvecklar projektet metoder och verktyg som kan uppfylla tillämpningarnas krav på tillförligtlighet, robusthet, säkerhet och funktionssäkerhet, även i krävande miljöer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet drivs utifrån 15 användningsfall, som bygger upp ett digitalt ekosystem. Dessa användningsfall demonstreras i 20 demonstratorer. Arbetet med användningsfallen understöds av ett trettiotal tekniska arbetspaket som tillsammans levererar fyra byggstenar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 juni 2020

Diarienummer 2017-01926

Statistik för sidan