E2ReBuild

Diarienummer
Koordinator NCC Construction Sverige Aktiebolag - NCC Construction Sverige AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - juli 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00828

Statistik för sidan