E2ReBuild

Diarienummer 2010-00828
Koordinator NCC Construction Sverige Aktiebolag - NCC Construction Sverige AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - juli 2010
Status Avslutat