E!10611, CLARA, A Clinical Candidate for the Treatment of Rheumatoid Arthritis, CTC Clinical Trial Consultants

Diarienummer 2016-03671
Koordinator CTC CLINICAL TRIAL CONSULTANTS AB - UPPSALA KONTOR OCH FAS 3 KLINIK
Bidrag från Vinnova 1 552 202 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Målet med projektet är att utveckla och marknadsföra ett första klassens läkemedel för behandling Rheumatoid Atrit (RA) och därmed förbättra patienternas livskvalitet. Rheumatechs läkemedelskandidater är små organiska molekyler som hämmar laktatdehydrogenas (LDH) isoformer vilka minskar förmågan hos T-celler att föröka sig och producera biokemiska budbärare som för sjukdomens utbredning. Effektiv behandling för RA kräver ett läkemedel som kan minska patogena aktiviteter av skadliga T-celler och begränsa inflammation utan att provocera fram oacceptabla biverkningar.

Förväntade effekter och resultat

Genom läkemedelskemi att förbättra läkemedelssubstanserna Visa att våra kandidater är icke toxiska genom preklinisk in vivo och in vitro toxicitetsscreening Färdig dokumentation för fas 1 Första gången i människa studier Identifierade potentiella biomarkörer som kan användas i det kliniska utvecklingsprogrammet

Planerat upplägg och genomförande

Projektet planeras i följande steg: Steg 1: Kemiskt förbättra läkemedelssubstanserna Steg 2: Preklinisk Toxicolocgy (visa att våra kandidater är ogiftiga genom preklinisk in vivo och in vitro toxicitet screening) Steg 3a: Förbered dokumentation som behövs för en FIM fas 1 studie Steg 3b: En fas 0 MicroDose studie (upptäckt av biomarkörer och proof-of-principle studier)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.