E!10286, DEBORAH, EQUA Simulation AB

Diarienummer
Koordinator Equa Simulation AB
Bidrag från Vinnova 4 957 077 kronor
Projektets löptid april 2016 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Syftet är att utveckla modeller för komplexa fjärrvärmesystem och att utnyttja dem för att ta fram optimala reglerstrategier. Fokus ligger på optimering av såväl design som reglering av fjärrvärme- och fjärrkylsystem som, förutom konventionella komponenter, kan omfatta termiska lager (kort- eller långtids), värmepumpar, gratiskällor och/eller kraftvärmeproduktion. Projektet baseras på avancerad simuleringsteknik som körs på molnservrar samt på nya reglermetoder baserade på ´model predictive control´.

Förväntade effekter och resultat

- Holistiska simulatorer för komplexa fjärrvärmesystem - Optimeringsverktyg för design och drift Med hjälp av de utvecklade verktygen kommer såväl design som drift av komplexa fjärrvärmesystem att kunna optimeras. Detta kan förväntas leda till prestandavinster, vilket i sin tur minskar klimatbelastningen från byggnader .

Planerat upplägg och genomförande

De planerade modellerna utgör en utvidgning av EQUAs befintliga simuleringssystem för byggnader och energiproduktionsanläggningar. EQUA vidareutvecklar modellerna; CSEM och Neurobat i Schweiz tar fram modellbaserade regulatorer och de nya programvarorna testas på BDABs befintliga fjärrvärmesystem i Krokslätt, Göteborg.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.