e-tjänstelegitimation

Diarienummer
Koordinator VERISEC AB
Bidrag från Vinnova 1 050 000 kronor
Projektets löptid juli 2019 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Digital säkerhet och tillförlitlighet
Ansökningsomgång Identitet respektive blockkedjor

Syfte och mål

Syftet med projektet var att lösa ett antal problem kring hur anställda framförallt inom offentlig sektor identifierar sig i digitala tjänster. Målet var att skapa en mobil e-tjänstelegitimation som skiljer på det privata och det tjänsterelaterade, byggd på en statligt kvalitetsmärkt Svensk e-legitimation som erbjuder offentlig sektor en betydande kostnadsbesparing. Genom att ha lanserat funktionen Organisations eID i den mobila e-legitimationen Freja eID har vi fullgjort syftet och nått målen med projektet.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet funktionen Organisations eID i Freja eID, som först lanserades som en prototyp och därefter driftsattes i produktion. Denna funktion låter en användare skilja på det privata och det tjänsterelaterade i sin e-legitimation och den erbjuder också stöd för att de data som hanteras vid identifieringstillfället endast är kopplat till tjänsteutövningen. Vi har validerat att konceptet fungerar, såväl användarmässigt, tekniskt som från ett verksamhetsperspektiv. Vi förväntar oss att lösningen på sikt kommer att få stora positiva effekter på Sveriges digitalisering.

Upplägg och genomförande

Projektet initierades med en bred diskussion på hög nivå med olika instanser med inflytande över Sveriges digitalisering. Från dessa diskussioner skapades förslag på koncept som därefter testades i både användartester och i förhållande till verksamheter. I nästa steg av projektet inleddes ett samarbete med en kommun och utvecklingen kunde ske i nära samarbete med dem för att snabbt validera design, tekniska förslag och integrationslösningar. Detta i komination med en nära dialog med andra aktörer gjorde att vi kunde hålla en hög takt i att validera olika utvecklingssteg.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 februari 2020

Diarienummer 2019-02798

Statistik för sidan