e-tjänstelegitimation

Diarienummer
Koordinator VERISEC AB
Bidrag från Vinnova 1 050 000 kronor
Projektets löptid juli 2019 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Digital säkerhet och tillförlitlighet
Ansökningsomgång Identitet respektive blockkedjor

Syfte och mål

Idag är det ofta ett krav att tjänsteutövare i offentlig sektor identifierar sig med en e-legitimation i olika digitala tjänster. De e-legitimationer som finns är antingen mycket dyra, har tekniska och regulatoriska begränsningar eller bygger på att det är användaren som privatperson, inte tjänsteutövare, som identifierar sig. Syftet med detta projekt är att skapa en fungerade prototyp där en godkänd svensk e-legitimation ligger till grund för en kostnadseffektiv, ändamålsenlig och användarvänlig e-tjänstelegitimation som skiljer på det privata och det tjänsterelaterade.

Förväntade effekter och resultat

Med den e-tjänstelegitimation som projektet syftar till att skapa, får svensk offentlig sektor en kostnadseffektiv, mobil e-legitimation som fyller regulatoriska krav som en kvalitetsmärkt, Svensk e-legitimation på tillitsnivå 3 (LOA3) samt inte kräver att användaren delar privata attribut vid identifieringen. Resultatet av detta förväntas bli en effektivare digitalisering av offentlig sektor, betydande kostnadsbesparingar samt en användarupplevelse för tjänsteutövarna som är både smidigare och bättre utformad för att skydda den personliga integritetet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utgår från den mobila e-legitimationen Freja eID+, som är godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Till 31 december 2019 skall en modul i applikationen utvecklas där e-tjänstelegitimationen ligger samt skapa ett gränssnitt som skiljer den privata e-legitimationen från e-tjänstelegitimationen. Idén är alltså att skapa en e-tjänstemodul i Freja eID som är helt fristående från den privata e-legitimation som Freja eID också kan vara. I denna modul finns endast data kopplade till individens tjänsteutövning, exempelvis anställningsnummer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.