E-road safety

Diarienummer
Koordinator Väg & Trafik Säkerhet i Gävle AB
Bidrag från Vinnova 499 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - augusti 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03783

Statistik för sidan