Duo Trailer

Diarienummer
Koordinator Schenker AB
Bidrag från Vinnova 2 780 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - augusti 2013
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI

Syfte och mål

Projektet initierades för att möta Sveriges mål att kraftigt minska CO2 utsläppen från landsvägstransporter, minska trängsel samt förbättra möjligheten för co-modalitet. I projektet har fältprov på sträckan Göteborg - Malmö genomförts för att testa fordonskombinationen ´dubbeltrailer´ (dragbil-semitrailer-dolly-semitrailer).

Resultat och förväntade effekter

Projektets övergripande mål var att minska CO2 utsläpp räknat per m3km med 15 % och vi har under den första testperioden nått besparingar på 27% jämfört med ett europeiskt standardfordon. ökad förar-/fordonseffektivitet, upp till 40 % mer m3km per förare/fordon, projektet har visat att det är tekniskt möjligt att transportera två trailers efter en dragbil vilket väl uppfyller målet. Fordonets uppförande på vägen har loggats av elektroniken och inte heller här har några indikationer hittats att fordonet skulle vara en större trafikfara än övriga fordon, snarare tvärtom.

Upplägg och genomförande

Fordonskombinationerna ´dubbeltrailer´och ´dubbelkärra´har designats i projektet och sträckan Göteborg - Malmö valdes för att här fanns en intressant topografi med Hallandsåsen och tillräckligt med gods för att kunna genomföra ett realistiskt långtest över tid som projektet gjort. På grund av försening av tillståndsgivning i projektet för ´dubbelkärra´ har fälttester inte kunnat genomföras under projektets gång. Dessa planeras därför utföras inom ramen för projektet DUO2- etapp 2, se under projektsammanfattning ovan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.