DP 7:Trä i offentlig utemiljö

Diarienummer 2016-05107
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Hållbar Samhällsbyggnad, Stockholm
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation
Ansökningsomgång Pre-studies to develop new "Innovation Projects" within BioInnovation

Syfte och mål

Förstudiens mål var att få tillstånd ett innovationsprojekt för framtagandet av högpresterande träprodukter för utomhusbruk genom användningen av furutimmer med grövre dimension för framtagandet av lämplig träråvara. Samtidigt skulle kunskap om offentliga konsumenters attityd mot och behov av sådana material utredas och etableringen av nya värdekedjor och nya marknadssegment för förädlade produkter i stora volymer skulles banas väg för. En ansökan med stark engagemang från industrin och offentliga intressenter upprätades och skickades in till Vinnova enligt planen.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien lede till en ansökan om ett delprojekt inom ”Construction and Design" med titel ”Högpresterande svenskt trä för användning i offentlig utemiljö, Diarienr: 2017-02711”.

Upplägg och genomförande

Förstudien har identifierat behovet av att tillgängliggöra 2 nya virkessortiment för framtagandet av produkter med högre beständighet samt offentliga intressenternas behöv av mer kunskap om materialens miljöeffekter, prestanda och hållbarhet. Ett mer övergripande perspektiv på hur miljöpåverkan kan uttryckas för trämaterial i utomhusanvändning efterfrågas starkt. Offentliga kunder prioriterar olika egenskaper och värderar prestandan i dessa avseenden. En förståelse för attitydstrukturen är en förutsättning för strategiska och riktade kommunikationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.