DiverFinder

Diarienummer 2018-01206
Koordinator SUBDETECT AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Målet för detta projektet är att ta fram ett antal prototyper som skall testas av utvalda dykcenter. Syftet är att få återkoppling för justeringar i samråd med pilotkunderna.

Förväntade effekter och resultat

Efter avslutat projekt kommer Diverfinder att vara redo för serieproduktion och lansering. Finansiering görs antingen genom crowdfounding eller från investerare. Om fem år är Diverfinder att vara marknadsledande och minst en ny generation av produkten har tagits fram. Vår vision är att DiverFinder blir en nödvändig del av dyk utrustningen precis som dykdator, tryckmätare etc. Med DiverFinder blir dykningen mer komfortabel och antalet incidenter minskar. Med fler utbildade dykare öka respekten för våra hav och djurlivets betydelse för ett varaktigt världshav.

Planerat upplägg och genomförande

Framtagning av 10-20 prototyper för tester av dykcentra/pilotkunder. Utvärdering och återkoppling av pilot prototyper med dykcentra samt eventuella justeringar i samråd med dykcentra.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.