Divercity byggemenskaper för mångfald i stadsbyggandet

Diarienummer
Koordinator FÖRENINGEN FÖR BYGGEMENSKAPER VERKSAMHET I SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 7 587 641 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2018 (höst)

Syfte och mål

Stärka förutsättningarna för byggemenskaper genom utveckling av policy och tjänster/verktyg. Byggemenskaper utgörs av människor som vill realisera sina framtida livsmiljöer. Alla gruppers visioner bidrar till en diversitet och mångfald i utbudet av bostäder och livsmiljöer som bättre kan möta dagens Sverige, där inte alla kan eller vill leva likadant. Byggemenskaper bidrar till hållbara, attraktiva städer och landsbygd då de ger förbättrade möjligheter att bygga i hela landet. ”En Byggemenskap är en grupp människor som planerar, låter bygga och senare använder en byggnad”.

Förväntade effekter och resultat

Demokratisering av stadsbyggandet, vi bygger stad och samhällen med istället för medborgarna. Fler aktörer av byggherrar och entreprenörer i olika storlekar. Fler former av finansiering & upplåtelse av bostäder Ökad kunskap hos aktörer inom samhällsbyggandet (kommun, finansiär, lagstiftare). Nya tjänster, verktyg & utbildningar som förenklar och förtydliga processen att skapa byggemenskaper Genom utveckling av digitala verktyg såsom matchmaking (app), processkarta (web) samt nätverksbyggande & informationsinsatser för spridning av kunskap & erfarenheter över landet

Planerat upplägg och genomförande

Projektets pelare: Kommun: Förstudier, testbäddar, följeforskning, aktörsanalyser och rapporter. Utveckla rutiner, mallar och utbildningspaket Byggruppen: Skapa fysiska och digitala möten, utbyte av erfarenheter och kunskaper. Utveckla processbeskrivning, matchmaking APP. Utbildning projektlots. Juridik & Finansiering: Finansieringskonferens, förstå strukturella faktorer, bygga kunskap, samarbeten och nya affärs- och finansieringsmodeller. Spridning: Sprida materialgenomprojektparters nätverk, web/sociala medier,informationsinsatser, evenemang

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2018

Diarienummer 2018-03339

Statistik för sidan