Digitalisering av svenska för invandrare (SFI)

Diarienummer 2016-04442
Koordinator Invigos AB
Bidrag från Vinnova 2 932 500 kronor
Projektets löptid december 2016 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång 2015-07064-en

Syfte och mål

Målet är att påskynda digitaliseringen av SFI och ge SFI-elever en tydlig struktur för att snabbare utveckla svenska språket, så att SFI-utbildningstiden kortas med 25%.

Förväntade effekter och resultat

I projektet utvecklas en digital prototyp, där vi kombinerar den bästa språkteknologin med den senaste motivationsforskningen och integrerar i ett befintligt skriv- och lärverktyg, vilket anpassas till vuxna SFI-elevers särskilda behov. Samtidigt samverkar kommunala SFI-huvudmän (VLMs 13 kommuner), Sveriges största SFI-aktör (Hermods), forskare (KI och KTH) och teknikentreprenörer (Invigos och Lingsoft) kring nya digitala SFI-tjänster, värdekedjor och affärsmodeller. Dessa lägger grunden för en välbehövlig digital transformering av SFI.

Planerat upplägg och genomförande

AP1: Kravställning, användartester, målgruppsanpassning (Hermods) AP2: Digitalt skriv- och lärverktyg (Invigos) AP3: Formativ språkutvecklingsanalys (Lingsoft) AP4: Motivationsmotor (Karolinska) Vi formulerar hypoteser, bygger delprototyper och mäter sedan i användartester hur väl det vi har skapat matchar användarnas behov. På så sätt bygger, vidareutvecklar och förvaltar vi kunskap i projektet, samtidigt som vi skapar en värdefull och lättanvänd prototyp.

Externa länkar

FoU-projektet Alla kan skriva sammanför svensk skola med entreprenörer, forskare och experter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.