Digitalisering av svenska för invandrare (SFI)

Diarienummer 2016-04442
Koordinator Invigos AB
Bidrag från Vinnova 2 932 500 kronor
Projektets löptid december 2016 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång Från analog till digital 2016

Syfte och mål

Målet är att påskynda digitaliseringen av SFI och ge SFI-elever en tydlig struktur för att snabbare utveckla svenska språket, så att SFI-utbildningstiden kortas med 25%.

Förväntade effekter och resultat

I projektet utvecklas en digital prototyp, där vi kombinerar den bästa språkteknologin med den senaste motivationsforskningen och integrerar i ett befintligt skriv- och lärverktyg, vilket anpassas till vuxna SFI-elevers särskilda behov. Samtidigt samverkar kommunala SFI-huvudmän (VLMs 13 kommuner), Sveriges största SFI-aktör (Hermods), forskare (KI och KTH) och teknikentreprenörer (Invigos och Lingsoft) kring nya digitala SFI-tjänster, värdekedjor och affärsmodeller. Dessa lägger grunden för en välbehövlig digital transformering av SFI.

Planerat upplägg och genomförande

AP1: Kravställning, användartester, målgruppsanpassning (Hermods) AP2: Digitalt skriv- och lärverktyg (Invigos) AP3: Formativ språkutvecklingsanalys (Lingsoft) AP4: Motivationsmotor (Karolinska) Vi formulerar hypoteser, bygger delprototyper och mäter sedan i användartester hur väl det vi har skapat matchar användarnas behov. På så sätt bygger, vidareutvecklar och förvaltar vi kunskap i projektet, samtidigt som vi skapar en värdefull och lättanvänd prototyp.

Externa länkar

FoU-projektet Alla kan skriva sammanför svensk skola med entreprenörer, forskare och experter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.