Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalisering av svenska för invandrare (SFI)

Diarienummer
Koordinator Invigos AB
Bidrag från Vinnova 2 932 500 kronor
Projektets löptid december 2016 - januari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har resulterat i flera nya produkt-, process- och affärsinnovationer. Invigos har tagit fram en ny affärsmodell, en ny marknadsplan och en ny AI-baserad produkt. Hermods har uppdaterat sin organisation och sina processer. Tillsammans har projektparterna utvecklat en ny språkkontroll med helt ny funktionalitet - se https://youtu.be/Yqwefs1CTkw.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det övergripande målet var att korta utbildningstiden för SFI-elever med 25%. Det har vi inte kunnat belägga än. KTH arbetar fortfarande med att utvärdera långtidseffekterna för att publicera resultaten senare i vår.

Upplägg och genomförande

Samarbetet mellan projektparterna och projektdeltagarna har fungerat väldigt väl. Under uppstartsmötet i januari 2017 enades vi om en gemensam vision och roadmap som därefter har väglett utvecklingsarbetet. Projektgruppen har träffats varje månad för att följa upp arbetet, diskutera/lösa problem, fira våra framsteg och sätta mål för kommande månad. Delaktigheten har varit hög och samarbetet över organisationsgränserna har fungerat smidigt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04442

Statistik för sidan