Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitala Stambanan - Förstudie

Diarienummer
Koordinator Teknikföretagens Service i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - september 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte och mål med förprojektet Digitala Stambanan är att identifiera och välja ut företag inom två typer av värdekedjor, samt genomföra workshops för att kartlägga utmaningar och möjligheter med digitala plattformar för informations- och datautbyte. Därtill ska två innovationsnav identifieras som ska utgöra plattformar för huvudprojektet. 1. Leverantörer inom tillverkningsindustrin 2. Leverantörer inom processindustri Två workshops är genomförda, en för respektive typ av leverantörskedja.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av förprojektet är att företag inom respektive leverantörskedja har identifierats, två workshops har genomförts. Två innovationsnav har identifierats: - Chalmers - RISE ICT in Västerås

Upplägg och genomförande

Blue Institute valdes ut som ansvarig för att kartlägga värdekedjor, företag samt genomföra workshop med fokus på processindustrins värdekedjor. Produktion2030 tillsammans med RISE (fd SP, Tunga Fordon i Växjö) har kartlagt värdekedjor, företag samt genomfört workshop med fokus på tillverkningsindustrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05304

Statistik för sidan