Digital hantering av tillgänglighetsgranskning

Diarienummer 2017-00504
Koordinator FUNKA NU AB
Bidrag från Vinnova 1 265 647 kronor
Projektets löptid april 2017 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Syfte och mål

När EU:s nya Webbdirektiv får genomslag kommer det uppstå ett ökande behov av granskningar av digitala gränssnitt. I nuläget sker all granskning och återrapportering manuellt vilket är både omständligt och tidskrävande. I det här projektet utvecklar vi den första digitala tjänsten för hantering av expertbaserade tillgänglighetsgranskningar av webbplatser. Syftet är att effektivisera granskningsprocessen samt att ge webbplatsägarna en bättre grund för sitt arbete med tillgänglighet.

Förväntade effekter och resultat

Efter avslutat projekt förväntar vi oss att ha färdigställt en demoversion av tjänsten som validerats tillsammans med kunder i en första demonstration. Effekten av den nya tjänsten är att det blir lättare och smidigare för webbplatsägare att använda sig av extern granskningsexpertis, samtidigt som de får mer kunskap för att kunna arbeta proaktivt med att öka tillgängligheten av digitala gränssnitt.

Planerat upplägg och genomförande

Inom projektet kommer vi att ta fram konceptet, samt utveckla och testa webbplattformen. Vi utför även en marknadsanalys inriktad mot val av nationella marknader för en lansering av tjänsten i EU. Genom hela projektet kommer vi löpande genomföra tester med användare med funktionsvariationer för att se till att tjänsten är tillgänglighetssäkrad. Vi etablerar även ett samarbete med pilotkunder som testar tjänsten och bidrar till kravspecifikationen.

Externa länkar

Information om projektet på Funkas hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.