Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital hantering av tillgänglighetsgranskning

Diarienummer
Koordinator FUNKA NU AB
Bidrag från Vinnova 1 265 647 kronor
Projektets löptid april 2017 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att utveckla en digital tjänst för att hantera expertbaserade tillgänglighetsgranskningar av webbplatser. Resultatet av projektet är en digital plattform som samlar och samordnar all dokumentation kring granskningen och dess återrapportering. Plattformen gör att granskningsprocessen går smidigare och mer effektivt. Det pedagogiska upplägget i tjänsten underlättar även för våra kunders interna arbete med webbtillgänglighet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Regelverken för webbtillgänglighet och de tekniska specifikationerna för webbläsare och hjälpmedel är både komplexa och under ständig uppdatering. Den digitala plattformen som togs fram i projektet har ett pedagogiskt upplägg där användarna lätt kan ta fram de punkter som är relevanta för just dem. De förväntade effekterna är att det blir lättare för användare att förstå och använda resultatet av granskningen. Plattformen sänker också tröskeln till att börja använda sig av expertgranskningar.

Upplägg och genomförande

För att säkerställa att tjänsten motsvarar förväntningarna på marknaden har vi genom hela projektet haft ett nära samarbete med de kunder som använder våra tidigare granskningstjänster. Arbetet började med att ta fram en kravspecifikation utifrån kundernas önskemål och synpunkter. När vi sedan utvecklade koncept och prototyp började vi tidigt att testa dessa tillsammans med pilotkunder. Detta gjorde att vi fortare kunde komma fram till en tjänst som uppfyller kundernas krav och önskningar. Projektet har följt tidsplanen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00504

Statistik för sidan