Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital geoteknisk förvaltningsplattform

Diarienummer
Koordinator Tyréns Sverige AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2022 - april 2023
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Utöver befintlig möjlighet att i det befintliga projektsystemet GeoBIM importera och förvalta geotekniska data, också utveckla och implementera en modul för förvaltning av geokonstruktioner Målet har varit att för en begränsad datamängd och ett begränsat antal geokonstruktioner utveckla en teknisk lösning/plattform till en basnivå som kan utnyttjas som proof of concept. Den digitala geotekniska förvaltningsplattformen blir en hemvist där all geotekniskt relaterad informationtillgängliggörs redan i ett tidigt skede och sedan kompletteras genom ett projekts alla skeden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har i den generella digitala plattformen Microsoft 365 Teams utvecklat ett verktyg för strukturerad import, förvaltning och visualisering av geokonstruktionstypen kajspont med stag. Framtaget verktyg och metodik visar att det i ett verktyg som de allra flesta av branschens aktörer har tillgång till är möjligt att enkelt importera, visualisera, tillgängliggöra och i en databas förvalta information av typen geokonstruktion, baserat på en av branschexperter framtagen leveransspecifikation. Verktyget har med gott resultat pilottestats i projekt Nyhamnen i Malmö.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i olika arbetspaket (AP) och enligt traditionell pro-gramutvecklingsmetodik. AP1: Projektledning AP2: Processbeskrivning AP3: Systemering AP4: Programmering AP5: Systemtest (Nyhamnen, Malmö) AP6: Rapportering I AP Processbeskrivning har experter representerande beställare, projektör, entreprenör, materialleverantör och förvaltare deltagit i två workshops för att fånga de behov som finns i resåektive skede och hos respektive aktör.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 juni 2023

Diarienummer 2022-00623

Statistik för sidan