Det Marknadsorienterade Näringslivet

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2010
Status Avslutat