Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Design av korta UEP-LDPC koder

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 367 372 kronor
Projektets löptid november 2010 - mars 2014
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med detta projekt är internationell meritering genom samarbete med kodningsgruppen vid ENSEA (Ecole Nationale Superieure de l´Electronique et de ses Applications), Cergy-Pontoise, Frankrike. Gruppen som leds av Prof. David Declercq är framstående inom kodning och har publicerat många tidskriftsartiklar av hög kvalitet och ett antal patent. Gruppen har också ett stort internationellt kontaktnät inom kodning och forskarna är involverade i flera nationella och internationella forskningsprojekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Samarbetet med ENSEA ger mig ett utökat nätverk av forskare inom kodning. Dessutom är kodningsgruppen vid ENSEA framstående inom den teoretiska kodningsforskningen. I samarbete med ENSEA ska jag utveckla min teoretiska forskning ytterligare och hoppas få möjlighet att använda resultaten vid mer tillämpad forskning vid LTU. Jag räknar också med att samarbetet kommer att leda till flera publikationer av hög kvalitet, vilket är en viktig del av min docentmeritering.

Upplägg och genomförande

Under projektets gång kommer jag att göra både längre och kortare besök vid ENSEA, samt delta i två konferenser tillsammans med forskare från ENSEA. Vårt gemensamma forskningsområde är design av korta, och därför praktiskt användbara, LDPC-koder (low-density parity-check codes). Vi kommer att jobba tillsammans med forskningen både under mina besök vid ENSEA och på distans då jag finns i Luleå.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00947

Statistik för sidan