Den uppkopplade kon - Möjliggör produktionsoptimering och djurvälfärd

Diarienummer 2015-05623
Koordinator STABLESURE AB - STABLESURE AB Stockholm
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - juni 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag hösten 2015

Syfte och mål

Målet med projektet var att skapa en automatiserad lösning för att i realtid övervaka pH, ammoniak och temperatur i vommen på kor. Projektet har visat att det går att samla in data automatiserat i realtid från vommen men att det är en stor utmaning att lyckas med längre mätserier, detta då det krävs utveckling av sensorelement som klarar av att ge stabila mätresultat utan kalibrering mellan mätningarna. En annan utmaning har varit att hittat sensorer som kan mäta ammoniak i den aggressiva miljön.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utvecklat en prototyp som klarar av att mäta pH och temperatur inifrån vommen på en ko. Informationen har sedan skickats upp i en databas i molnet och presenteras för användaren via en dator. Nästa steg innebär att mäta under en längre testperiod utan kalibrering mellan mätningarna. Testdata måste sedan utvärderas för att säkerställa att mjölkproduktionen ökar samt att foderkonsumtionen minskar och att välbefinnandet hos kon ökar.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts via ett nära samarbete mellan StableSure och SLU, där teknik, praktiska mätningar och affärsmodeller har stått i centrum. Den övergripande målsättning har varit att utforska de kommersiella och tekniska kravställningar som råder inför kommande lansering. Projektet har visat att produkten har en mycket hög potential. Detta har lett till en ansökan till Jordbruksverket om bildande av en innovationsgrupp med ett utökat antal aktörer till gagn för både företaget, forskningen och mjölkbönderna.

Externa länkar

StableSure´s hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.