DCAC Enterprise

Diarienummer 2009-02722
Koordinator DCAC ENTERPRISE AB - Assistia Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - december 2009
Status Avslutat