DCAC Enterprise

Diarienummer
Koordinator DCAC ENTERPRISE AB - Assistia Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02722

Statistik för sidan