Customise XYZ Fibre Arrangement in Noobed Fabric Material to Engineer Performance Requirement of Composites

Diarienummer 2018-04767
Koordinator Fureho AB
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer

Syfte och mål

Syftet med och målet med detta projekt är att utveckla ett verktyg för att öka flexibiliteten vid anpassning av 3D-materialet för att uppfylla specifika applikations- och prestandakrav.

Förväntade effekter och resultat

Genom detta projekt kommer Fureho att anskaffa nödvändiga delar / komponenter för att konstruera verktyget. Med verktyget kommer Fureho att kunna erbjuda mer anpassade material till kunder för deras test och utvärderingar vilket skulle hjälpa att föra diskussioner och ‘material adoption’ vidare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras av Fureho och aktiviteter inkluderar tillverkning av verktyget, implementering i tillverkningsprocessen och genomförande av tester för att säkerställa verktygets arbetande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.