Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Customise XYZ Fibre Arrangement in Noobed Fabric Material to Engineer Performance Requirement of Composites

Diarienummer
Koordinator Fureho AB
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet hade som mål att tillverka verktyg för att ge ökad flexibilitet i XYZ fiber arrangemanget i armeringsmaterial. Projektets mål har uppfyllts genom design, tillverkning och test av det tillverkade verktyget vilket nu har ökat flexibilitet att tillverka några olika konfigurationer av materialet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i en bra designbasis som kommer att vidareutvecklas utifrån marknads inputs på andra materialkonfigurationer som behöver stödjas. Det tillverkade verktyget har använts för att producera en specifik materialkonfiguration för kund.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom att hålla marknadens och kundernas specifika krav och inputs i fokus. Val av fiber och de olika materialkonfigurationer som systemet måste stödja i ett första steg har drivit design av verktyget.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2018

Diarienummer 2018-04767

Statistik för sidan