CROSS(media)TRAINING platform

Diarienummer
Koordinator BRICKSdesign i Umeå AB - BRICKSdesign i Umeå AB, Creative Camp
Bidrag från Vinnova 1 375 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - juni 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04227

Statistik för sidan