Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CROPS2

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 5 223 426 kronor
Projektets löptid december 2007 - juni 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Detta projekt studerar optimering av trådlösa nät i allmänhet, speciellt trådlösa sensornätverk. Mer specifikt är projektet en fortsättning på det tidigare NORDITE-projektet ´Cross-Layer Optimization in Short-Range Wireless Sensor Networks (CROPS1)´. I fortsättningsprojektet (CROPS2) kommer vi fortsätta i samma generella riktning, men kommer nu fokusera på en specifik tillämpning, nämligen radiospektrum-avkänning. Denna tillämpning motiveras av möjliggörandet av framtida spektrumdelningstekniker som bygger på s.k. kognitiv radioteknik.

Långsiktiga effekter som förväntas

CROPS1 studerade trådlösa sensornätverk i allmänhet, medan vi i CROPS2 fokuserar på radiospektrum-avkänning. Denna fokusering är av tre skäl: Som ett resultat av arbetet i CROPS1 initierade vi en ansökan till EU ICT-Fp7, under namnet ´SENDORA´. Projektet SENDORA är nu beviljat, och kommer fokusera på användningen av trådlösa sensornätverk för spektrum-avkänning för att stödja kognitiv radio. CROPS2 och SENDORA kompletterar varandra väl, och kommer ha stor nytta av varandra; Styrkommitten för CROPS1 stöder den nya tillämpningen; Det finns många intressanta öppna forskningsproblem inom området. Vi är bland de första som har föreslagit användandet av trådösa sensornätverk för att stödja kognitiv radio. Våra resultat kommer förmedlas genom öppen publicering samt via industrirepresentanterna i styrgruppen. Vi förväntar oss att projektet kommer bidra effektivt till utvecklandet av teknik som stöder framtida spektrumdelning.

Upplägg och genomförande

Arbetet är indelat i följande arbetspaket: WP1 fokusapplikation; WP2 nätverksaspekter; WP3 sensorsignalbehandling; WP4 cooperativ transmission; WP5 sensor- och radiohårdvara. En styrgrupp med industrirepresentanter bevakar arbetet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01960

Statistik för sidan