COPPLAR CampusShuttle cooperative perception & planning platform

Diarienummer 2015-04849
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 19 944 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 2015-09-15

Syfte och mål

Syftet är att ta första steget mot vår vision om en kommunikativ självkörande bil som klarar både utmanande stadstrafik och olika väderförhållanden. Fokus är på samverkan mellan fordon för att säkert kunna navigera i komplexa och föränderliga innerstadsmiljöer. Målet för projektet är att bygga en prototypbil (forskningsplattform) som klarar av en prioriterad delmängd av berörda scenarion och vi kommer att demonstrera detta i kontrollerad miljö på AstaZero´s testbana.

Förväntade effekter och resultat

Huvudsakligt förväntat projektresultat: (1) en utbyggbar självkörandebil (plattform) vars kapacitet visas på AstaZero, (2) mjukvara och infrastruktur för att samla in, analysera och hantera stora datamängder både i bil och på bänk, (3) algoritmer för scenförståelse och lokalisering i komplexa trafiksituationer, (4) metoder för att gemensamt med andra fordon tillförlitligt planera kollisionsfria körbanor.

Planerat upplägg och genomförande

Vi börjar med att identifiera och prioritera de berörda trafiksituationerna. De mest prioriterade kommer successivt realiseras och demonstreras under kontrollerade förhållanden vid Astazero provbana. Vi kommer arbeta i en iterativ process: utveckla prototypplattformen, datainsamling i relevanta scenarion, algoritmutveckling, integration och verifiering med tätt samarbete mellan de som arbetar med situationsförståelse, ruttprediktering och reglering, bil till bil kommunikation samt mjukvaruarkitektur och verktyg.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.