CIRP CATS & CAT 2016

Diarienummer 2016-02942
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Syfte och mål

Experter inom produktion får nya idéer för vetenskaplig forskning som i förlängningen gör svensk tillverkningsindustri till ledande inom ny teknik och hållbar produktion. Målet anses vara uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Nya forskningssamarbeten, nya influenser och ökat kunnande inom de två konferensernas kompetensområden. Dessa resultat och effekter är inte mätbará under projektets löptid men då konferenserna anses vara lyckade är det rimligt att förvänta sig ett gott utfall.

Upplägg och genomförande

Vardera konferens bestod av två dagar med såväl inbjudna talare som vetenskapliga presentationer. Den tredje dagen erbjöds ett besök på Volvo Cars. Detta upplägg fungerade väl. Många deltagare uttryckte sin uppskattning över arrangemanget.

Externa länkar

6th CIRP Conference on Assembly Technologies and Systems, CIRP CATS 2016 14th CIRP Conference on Computer Aided Tolerancing, CIRP CAT 2016

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.