CIRinK - CIRcularity metrics in business KPIs

Diarienummer 2018-03755
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE - Viktoria, Göteborg
Bidrag från Vinnova 499 428 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Circular and biobased economy

Syfte och mål

Syftet med detta tvåfasprojekt är att underlätta införandet av kvantitativa indikatorer för den cirkulära ekonomin (CE) i den svenska industrin. Vi har tidigare testat med bra resultat två CE-indikatorer för vetenskaplig noggrannhet och relation till traditionella livscykelbedömningar. I första fasen beskrivs de nuvarande cirkulära indikatorerna i organisationer och bedömer möjligheten att integrera dem med företagens nyckelindikatorer (KPI). Projektet lägger också grunden för bred användning av cirkulär ekonomi-indikatorer i Svensk industri.

Förväntade effekter och resultat

Genom att samarbeta tillsammans med tre företag etableras en tydlig koppling mellan strategi, mål, KPI och cirkuläritetsvärden. Dessutom kommer en sammanfattande rapport med en översikt över det nuvarande arbetet med CE-indikatorer bland standardiseringsorganisationer, internationella forskningsgrupper och icke-statliga organisationer att produceras. Projektet syftar också till att nå 20 företag för att informera dem om projektet och därmed utgöra grunden för ett konsortium för fas 2 där vi lägger grunden för en bredare industrins adoption av CE-indikatorer i Sverige.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet löper från november 2018 till maj 2019 och omfattar 3 arbetspaket (WP). WP1 består av projektledarskap och samordning. WP2 innehåller genomförbarhetsstudier och standardiseringsgranskning genom nära samarbete mellan forskare och berörda företag. I WP3 kommer vi ha nått minst 20 företag om CE-indikatorer för fas 2. En preliminär guide (baserad på individuella intervjuer, coaching-sessioner och användning av teoretiska och praktiska ledningsverktyg) kommer att produceras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.