Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CIRinK - CIRcularity metrics in business KPIs

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE - Viktoria, Göteborg
Bidrag från Vinnova 499 428 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Projektet undersökte möjligheten att implementera CE-indikatorer som en del av existerande KPI:er i tre företag. Vi har framgångsrikt arbetat med tre företag (Volvo Cars, Tarkett Sverige och Pharem AB) för att gemensamt studera deras existerande KPI:er och testa potentialen att följa upp CE genom en vald indikator. Analysen utvärderade utmaningar och möjligheter för att effektivt implementera CE-uppföljning i ett företags dagliga verksamhet.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar att CE-indikatorer kan implementeras som en del av befintliga KPI:er, speciellt i företag med en flexibel ledning som jobbar med ett flertal indikatorer och som har miljöambitioner. Men en framgångsrik implementering är beroende av tillgång på robusta och mogna indikatorer. Resultaten inkluderar en praktisk genomgång av tillgängliga CE-indikatorer med tillhörande förslag på var och hur de bäst tillämpas, samt en litteraturstudie. Den långsiktiga effekten efter steg 2 är att användningen av CE-indikatorer är väletablerad i svensk industri.

Upplägg och genomförande

Projektet inkluderade tre arbetspaket. AP1 projektledning och administration - låg under projektledarens ansvar genom hela projektet, inkl. slutrapportering. AP2 (dec 2018 maj 2019) inkluderade litteraturstudien, intervjuer, coaching-sessioner och en workshop, tillsammans med företagen och en forskningsexpert på CE-indikatorer och miljöledningssystem. AP2 innehöll också syntes av resultat. AP3 (mars juni 2019) innehöll konsortiebyggande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03755

Statistik för sidan