Ciceronen ProLine

Diarienummer
Koordinator Ciceronen Telekom AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - mars 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01906

Statistik för sidan