CHARTER

Diarienummer
Koordinator QRtech Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 404 715 kronor
Projektets löptid december 2008 - mars 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04269

Statistik för sidan