CHARTER

Diarienummer
Koordinator QRtech Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 404 715 kronor
Projektets löptid december 2008 - mars 2012
Status Avslutat