Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

cEvolution del 2

Diarienummer
Koordinator CLOUDMORE AB
Bidrag från Vinnova 2 497 805 kronor
Projektets löptid september 2016 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Cloudmore har i sitt projekt finansierat av Vinnova lyckats att skapa en lösning där ett företag kan dela filer både internt och externt med bibehållen säkerhet och kontroll. Vi har utvecklat en fil och delningstjänst som krypterar all data redan på klienten och ger ägaren av filerna möjlighet att sätta policys som kontrollerar hur en fil får öppnas, kopieras och delas.

Långsiktiga effekter som förväntas

Cloudmores teknologi är unik på marknaden idag då traditionella lösningar innebär att man tappar kontrollen över filer som delas. Med vår lösning kan man på ett säkert sätt dela filer men samtidigt behålla kontrollen över var filerna befinner sig och kontrollera hur filerna får användas.

Upplägg och genomförande

Projektet delades upp i 10 stycken arbetspaket för att utveckla de komponenter och klienter som krävdes för projektet. Varje arbetspaket hade tydliga mål som medlemmarna i projektet fick arbeta mot. Mjukvaruutvecklingen utfördes enligt SCRUM metodologi med 2 veckors utvecklingsfaser där varje fas hade förutbestämda uppgifter och mål som utvärderades efter varje fas. Dagliga “stand-up” möten hölls mellan utvecklare och produktansvarig för att rapportera status och lyfta eventuella problem.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04234

Statistik för sidan