cern TTO nätverk 2009

Diarienummer 2009-00621
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik - Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - mars 2010
Status Avslutat