Centrum för Finans 2018-2020

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Bidrag från Vinnova 12 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att vidareutveckla en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö och ytterligare förstärka samarbetet med finansmarknadsaktörer. Målsättningen är att både det internationella forskningssamhället och nationella finansmarknadsaktörer skall uppfatta centrat som ledande i Norden vad gäller forskning med bäring på finansiell intermediering. Centrat skall också utgöra en länk mellan det internationella forskningssamhället och den nationella finansbranschen.

Förväntade effekter och resultat

Förväntningen är att centrats forskning och aktiviteter skall göra avtryck på den internationella forskningsfronten och samtidigt bidra till finansmarknadsaktörers förståelse för var forskningen står i relevanta frågor. Vidare är förväntningen att centrat skall vara en mötesplats för världsledande forskare, studenter samt representanter för finansbranschen. Om centrat lyckas med detta kan centrats forskning och information från centrats andra aktiviteter vara viktig input i framtida policydiskussioner.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer fortsätta prioritera internationell rekrytering av världsledande kompetens, publiceringar i topptidskrifter, aktiva seminarieserier och konferenser på aktuella teman med talare från akademin och praktiken. Med hjälp av forskningsprojekt som använder registerdata från SCB hoppas vi kunna producera forskning som är värdefull för branschen. I kommunikation med representanter för branschen kommer vi också att försöka identifiera forskningsfrågor som är relevanta för finansmarknadsaktörer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.