Centre for Neuroeconomics

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - april 2011
Status Avslutat