CELTIC-WINNER+

Diarienummer 2008-00036
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 4 196 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - november 2010
Status Avslutat