CELTIC-Mobile City Moments

Diarienummer
Koordinator Radarspot AB
Bidrag från Vinnova 599 000 kronor
Projektets löptid december 2007 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00106

Statistik för sidan