CELTIC-High Definition Videoconferencing over IP EnviRonment

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Bidrag från Vinnova 1 158 500 kronor
Projektets löptid september 2007 - mars 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-00361

Statistik för sidan