CELTIC-4GBB

Diarienummer 2008-04411
Koordinator Ericsson AB - Core Network Development, Broadband Access
Bidrag från Vinnova 3 240 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - oktober 2012
Status Avslutat