CELTIC-4GBB

Diarienummer
Koordinator Elektronikutveckling i Rosvik AB
Bidrag från Vinnova 849 720 kronor
Projektets löptid januari 2009 - oktober 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04377

Statistik för sidan