CELTIC-4GBB

Diarienummer 2008-04377
Koordinator Elektronikutveckling i Rosvik AB
Bidrag från Vinnova 849 720 kronor
Projektets löptid januari 2009 - oktober 2012
Status Avslutat