CASSANDRA

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2005 - april 2009
Status Avslutat