CASSANDRA

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2005 - april 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-00529

Statistik för sidan