Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 20 januari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 21 januari kl 8:00.  

Byggherredriven Innovation

Diarienummer
Koordinator Friends Of Gothenburg Innovation AB
Bidrag från Vinnova 1 600 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - februari 2022
Status Pågående
Utlysning Innovationsledning och organisering – nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga
Ansökningsomgång Innovationsledning och organisering - nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga, 2019

Syfte och mål

Syftet med projektet är att öka byggherrars innovationskapacitet, från strategisk ledningsnivå till operativ projektnivå, och att innovation ska integreras som en självklar del vid organisering av byggprojekt. Detta ska möjliggöras genom att viktiga roller och funktioner inom byggherreorganisationer utvecklas i sin förmåga att leda innovationsarbetet och att lära av innovationsarbete som genomförs. Projektet kommer genomföra test och utveckling av metoder utifrån forskning och erfarenheter.

Förväntade effekter och resultat

De byggherreorganisationer som ingår kommer vara bättre rustade för att möta och facilitera dagens utmaningar, t.ex. Agenda 2030. Utifrån test av metoder och modeller, utvärdering och justering kommer två konkreta erbjudanden tas fram till målgruppen byggherrar och framförallt deras projektorganisationer; en guide för bred spridning i branschen och ett innovationsledningsprogram anpassat för byggherreorganisationer. Dessa kommer kunna sprida kunskap om hur man ökar innovationskapaciteten i projektorienterade byggherreorganisationer.

Planerat upplägg och genomförande

Två konceptuella modeller ska testas av strateger, projektledare och innovationsledare inom byggherrarnas anslutna projekt. De är framarbetade av FOG och de testades delvis av Akademiska Hus under A Working Lab-projektet inom Johanneberg Science Park. Forskarna från Chalmers har utvärderat dessa. Vidareutvecklade versioner av dessa modeller kommer att testas och utvärderas av byggherrarna inom BI-projektet. Utifrån dessa test kommer en guideline och ett program för ökad innovationskapacitet att tas fram och seminarier samt utbildningar kommer att arrangeras.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 januari 2022

Diarienummer 2019-02950

Statistik för sidan