Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Byggherredriven Innovation

Diarienummer
Koordinator Friends Of Gothenburg Innovation AB
Bidrag från Vinnova 1 599 999 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - februari 2022
Status Avslutat
Utlysning Innovationsledning och organisering – nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga
Ansökningsomgång Innovationsledning och organisering - nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga, 2019

Syfte och mål

Det huvudsakliga resultatet av projektet är en guide, Byggherredriven innovation - en guide till ökad innovationsförmåga. Guiden syftar till att ge byggherreorganisationer verktyg att öka sin innovationsförmåga. Guiden är baserad på en kombination av forskningsbaserad kunskap om förutsättningar för innovation i byggsektorn och praktiska erfarenheter av att omsätta sådan kunskap i organisationsutveckling och innovationsprocesser, både hos byggherrar och konsulter.

Resultat och förväntade effekter

I guidens delar ger vi tips och bjuder på mycket teoretisk och praktisk kunskap. Målet är att fler byggherreorganisationer antingen ska påbörja sin innovationsresa eller ytterligare stärka det innovationsarbete de bedriver idag. Vår förhoppning är att branschen med hjälp av guiden skall kunna hitta vägar att gå från att genomföra enstaka innovativa och eldsjälsdrivna pilotprojekt till ett strategiskt och systematiskt innovationsarbete som stödjs fullt ut av ledningen och utgör en integrerad del av verksamheten.

Upplägg och genomförande

Arbetsprocessen var tvungen att anpassa sig till rådande pandemi. Pandemin gjorde ursprungsplanen med större workshops tungarbetad när vi blev tvungna att genomföra allt digitalt. En övergång till kortare veckovisa möten har visat sig vara effektivare i processer likt denna. Under veckomöten avhandlas någon enstaka fråga och man bearbetar succesivt ingredienserna i processen än att hålla längre och mer komplexa workshops.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 april 2022

Diarienummer 2019-02950

Statistik för sidan