Byggbalkar av lättviktskomponenter

Diarienummer
Koordinator BITEAM Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid februari 2012 - juni 2012
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Under våren 2012 genomfördes ett förstudieprojekt av Biteam i samarbete med KTH och Tyréns för att konceptuellt pröva kompositbalkar som alternativ till etablerade byggelement i stål, betong eller trä. Resultaten från studien utgör grunden för en kommande ansökan till ett fortsatt utvecklingsprojekt inom Bygginnovationen.

Resultat och förväntade effekter

Räkneexempel visar att det finns en stor viktbesparingspotential speciellt om man kan variera och optimera fiberinnehåll i olika riktningar. Just det är en av Biteams teknologiers fördelar. Internationellt har Biteam redan intresseförfrågningar från aktörer inom byggsektorn.

Upplägg och genomförande

Projektet fortsätter med en plan för produktion, testning och verifiering av data för valda byggbalkar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01004

Statistik för sidan