Bostadsuppvärmning med hjälp av tunnfilmsteknik

Diarienummer 2014-02935
Koordinator HEAT-CLICK FLOORING AB - Heat Click Flooring AB
Bidrag från Vinnova 160 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Projektet avser en idestudie och mindre görbarhetsanalys avseende en ny typ av golvvärmeprodukt baserad på elektrisk tunnfilmsteknik i kombination med brädgolv av typ Laminatgolv. Projektet har kunnat genomföras i alla sina planerade delar och resultatet utgör en bra grund för bedömning och planering av fortsatt arbete.else av produktens energiprestanda visar på intressant användningsområde som del i nytt koncept för fastighetssuppvärmning.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från studien visar på en stor marknadspotentiel och att det är tekniskt möjligt att tekniskt realisera tänkt produkt. Framtagning av fullskalig prototyp har demonstrerat full konceptuell görbarhet. Genomförda värmespridningsberäkningar visar på produktens lämplighet som golvvärmeprodukt såväl som på potentialen med ett nytt uppvärmningskoncept där produkten ingår som en del. Resultatet lägger en mycket bra grund för ett fortsatt effektivt utvecklingsarbete. Rapporten ger ett förslag på hur detta skall bedrivas.

Upplägg och genomförande

Studien har genomförts i samarbete med ACREO AB. Specialistkompetens har anlitats där så har behövts. Studien är genomförd med olika aktiviteter; framtagning av prototyp och tester, teoretiska värmespridnings- och energiberäkningar, informationsinhämtning inom en rad områden mm.

Externa länkar

Home page for the product idea

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.