BoBra

Diarienummer 2012-01725
Koordinator NEEDSDRIVE AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - augusti 2012
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2011-02959-en

Syfte och mål

BoBra är en plattform för boendesamverkan för att forma framtidens socialt hållbara städer. Projektformuleringsfasen har som mål att forma en projektplan som har incitament och värde för alla parter, samt forma en projektgrupp där medlemmar delfinasierar och förser med passande kompetens. Till sist var det viktigt att få en struktur för interaktionsplattformen då boendesamverkan även är viktig under projektets utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Komplexiteten har vuxit men det var inte oväntat. Boendsamverkan är viktig för att projektet ska få balans och innovationshöjd. BoBra är inte endast ett redskap för deltagande parter att få en bättre struktur eller konkurrensfördel i framtida projekt och uppdrag utan främst en unik möjlighet för invånare i en stad att bli mer delaktiga i dess utveckling och få större förståelse av sina egna behov och möjligheter.

Upplägg och genomförande

Upplägget var att genomföra 5 Workshops under kort tid innan sommar och semestrar. Detta kunde genomföras till en del men mycket blev gruppmöten och utveckling mellan ett fåtal parter. Tids- och resursplaneringen var därför inte tillräcklig för att forma projektet i tid. Utöver plan, egen insats och VINNOVA-stöd har ytterligare ungefär 180 mantimmar lagts till projektet. Ytterligare 60 beräknas innan Projektplan är färdig.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.