Bioproduktion KTH

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för bioteknologi
Bidrag från Vinnova 20 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2007 - augusti 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-00798

Statistik för sidan