Bioproduktion KTH

Diarienummer 2007-00798
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för bioteknologi
Bidrag från Vinnova 20 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2007 - augusti 2013
Status Avslutat