Biomarkörer för beta-cellmassa

Diarienummer 2007-00069
Koordinator AstraZeneca AB - AstraZeneca R&D Mölndal
Bidrag från Vinnova 11 284 632 kronor
Projektets löptid april 2007 - september 2012
Status Avslutat