Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Biobaserade produkter från sulfatlignin

Diarienummer
Koordinator RISE INNVENTIA AB - RISE Biorefinery and Energy
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

The aim of the project was to attend Innovation Weeks in Brazil, present preliminary results on production of bioplastics from lignin.

Långsiktiga effekter som förväntas

New partinerships created.

Upplägg och genomförande

NA

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 oktober 2018

Diarienummer 2018-04379

Statistik för sidan